Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

   

Міжнародний проект Школа проти СНІДу

Превентивна освіта й виховання через впровадження міжнародного проекту «Школа проти СНІДу»

 

Наш НВК з 2004 року впроваджує міжнародний проект «Школа проти СНІДу». Наказом Міністерства освіти  і  науки, молоді та спорту України у 2012 році НВК визначений  базовим навчальним закладом з впровадження стандартів якості превентивної освіти.

Навчальний заклад має необхідне науково-методичне та кадрове забезпечення для ефективної реалізації проекту  «Школа проти СНІДу».

Чотири вчителі закладу пройшли курси при ДОІППО та отримали посвідчення педагогів-тренерів превентивних програм «Формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків за проектом «Діалог», «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Попередження торгівлі людьми», «Впровадження Проекту «Школа і партнери проти СНІДу», «Захисти себе від ВІЛ»,  з організації та проведення інтерактивної навчальної виставки з питань репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ серед молоді «Маршрут безпеки». Педагоги-тренери, у свою чергу, навчають колег у закладі.   Сім викладачів  пройшли курси за інтерактивними методиками навчання – ООЖН.

НВК  завдяки підтримці ДОІППО на належному рівні забезпечений методичною літературою, посібниками для учнів, у тому числі мультимедійними: «Захисти себе від ВІЛ», «Твоє життя – твій вибір», «Спілкуємось та діємо», «Для тебе», «Профілактика ризикованої

поведінки», «Навички заради здоров'я». Підняти ефективність роботи дає змогу активне впровадження ІКТ. З навчальною та профілактичною метою широко використовуємо буклети, брошури, банери, матеріали до інтерактивної виставки.Заклад має обладнаний тренінговий кабінет.

 На основі Загальнодержавної програми затверджений та реалізується план заходів навчального закладу з  профілактики ВІЛ/СНІДу, спрямований на досягнення двох базових цілей:

1) захист молоді, яка стає перед проблемою створення сім'ї та народження дітей в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу;

2) захист людей, які живуть з ВІЛ, запобігання їх дискримінації.

Очікуваний результат проекту –  забезпечення належного рівня знань із питань ВІЛ/СНІДу, формування стійких життєвих навичок, здорового способу життя, безпечної поведінки, гендерної рівності та толерантного   ставлення  до людей, що живуть з ВІЛ, зменшення кількості  ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД.

У навчально-виховному комплексі створено соціокультурне середовище, що базується на засадах педагогіки співпраці, толерантності, технологій особистісно зорієнтованої взаємодії та діяльнісному підході, використання інтерактивного навчання, методик розвитку критичного мислення, ІКТ. Інноваційні підходи до реалізації програми розробляє творча група вчителів, яка працює над проблемою  «Впровадження міжнародного проекту «Школа проти СНІДу». Педагогами розроблено рекомендації для класних керівників, колег з інших шкіл, пам’ятки для батьків, здійснюється випуск методичного бюлетеня «Активні методи навчання та виховання з питання профілактики ВІЛ/СНІДу в системі шкільної освіти», створені мультимедійні презентації щодо впровадження в навчальному закладі міжнародного проекту «Школа проти СНІДу». Напрацювання закладу представлено на засіданнях міської методичної ради, міських та обласних практичних семінарах, освітянських виставках різних рівнів.

Профілактична робота щодо ВІЛ/СНІДу  здійснюється через  урочну та позаурочну діяльність у співпраці з представниками громадських, державних організацій, медичних установ за активної участі соціально-психологічної служби НВК. Двічі, на початку та наприкінці навчального року, проводиться тестування учнів 8 класу за процедурою «До» та «Після» з метою отримання вхідних та вихідних даних у знаннях, навичках та уміннях, психологічних установках школярів. У варіативній частині навчального плану введено спецкури «Школа проти СНІДу», "Захисти себе від ВІЛ", в інваріативній -  вивчаються окремі теми з предметів основ здоров'я, біології,  правознавства, основ медичних знань тощо.  

 Взаємодія вчителя з учнями  базується на наступних принципах:

 • формування взаємин на основі співпраці;
 • організація навчання та виховання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей;
 • розвиток навичок критичного мислення для аналізу складних ситуацій та різноманітних альтернатив;
 • усвідомлення та керування процесом впливу оточення та соціальних факторів на власну систему цінностей;
 • вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності;
 • розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння «згортати» і           

     деталізувати інформацію;

 • гуманістичний, суб'єктивний підхід до навчання та виховання.

 Зміст навчання має превентивний характер, орієнтований на розвиток дітей, виховання соціально спрямованої, відповідальної поведінки.

         Основним методом групової  роботи з учнями, ефективною формою педагогічного впливу є тренінг, який забезпечує активну участь та взаємодію учасників між собою і вчителем. Педагогами-тренерами створені власні методичні розробки тренінгів, серед яких: «Ризикована поведінка», «Боротися з вірусом, а не з людьми», «ВІЛ: засоби захисту», «Міфи і правда про ВІЛ/СНІД», «Я обираю здоров'я» та інші. Тренінги використовуються як під час урочної, так і позаурочної роботи з підлітками, що дає можливість допомогти учням усвідомити самоцінність власного здоров'я, переваги ведення здорового способу життя, підвищити мотивацію до обрання відповідальної, безпечної поведінки у повсякдення, підвищити самооцінку і самоповагу, набути необхідних навичок психологічного захисту в ситуаціях ризику.

       Проблеми здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу належать до таких, яким приділяється значна увага в системі виховної діяльності закладу.

 Серед активних та  дієвих форм роботи  в рамках впровадження проекту є:

 - години спілкування «СНІД та ІПСШ – небезпечні хвороби ХХІ століття», «Правовий статус ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей», «Життєві навички безпечної поведінки», «Безпечне материнство та відповідальне батьківство», «Юридичні та моральні аспекти ВІЛ/СНІДу»;

- диспути «СНІД – лихо чи провина людства?», «Чи можуть бути повноцінними членами суспільства ВІЛ-інфіковані люди?», « Чи можна уберегтися від ВІЛ?»;

         - виставки малюнків, плакатів «Скажемо СНІДу – ні!», «Захистимо права ВІЛ-інфікованих дітей України», «ВІЛ/СНІД очима підлітків»;

         - конкурси творів публіцистичного жанру «Спілкуємось та діємо», «Зроби вибір на користь здоров'я», «Вони досягли успіху, але загинули від СНІДу»;

         - захист учнівських  мультимедійних проектів «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та СНІД-хворих людей», «Шляхи подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні», «Біологічні аспекти ВІЛ/СНІДу», «Законодавство України про ВІЛ/СНІД», «Глобальна криза – глобальні дії», «Здоровий спосіб життя – гарантія убезпечення від зараження ВІЛ»;

         - висвітлення участі у проекті «Школа проти СНІДу» на сайті, настінній пресі НВК, міських ЗМІ;

         -  виставки, розповсюдження буклетів та флаєрів з профілактики ВІЛ/СНІДу;

        - проведення акцій «Послання ВІЛ-інфікованим», «16 днів проти гендерного насильства», «Я знаю, ти знаєш, він не знає», «Молодь проти наркотиків», «Зупинимо ВІЛ/СНІД разом».

        Важливе місце в системі виховних заходів займає День порозуміння з ВІЛ- інфікованими людьми,який щорічно проводится 1 грудня. Він планується таким чином, щоб залучити до участі   учнів різних вікових категорій, вчителів, батьків, а також лікарів, представників громадських організацій. Форми роботи різноманітні та інтерактивні: акції, тренінги,диспути, конкурси, зустрічі з лікарями-фахівцями, робота консультпункту, захист проектів,  мультимедійні вікторини та інформаційні практикуми, виступи агітбригади, батьківський всеобуч. Протягом дня учасникам заходів вручаються червоні стрічки-символи порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми.

        Реалізація проекту «Школа проти СНІДу» проводиться за активної участі учнів-лідерів. Волонтери із захопленням співпрацюють з вчителями, проводять власні  дослідження, виступи агітбригади, навчаються тренінгових методик, створюють соціальну рекламу, поширюють профілактичну інформацію серед однолітків методом «рівний-рівному». До цієї роботи залучається  омбудсмен НВК.          

          Відомо, що значну роль у  вихованні дітей, формуванні здорового способу життя, ціннісних орієнтирів, прищепленні моральних норм відіграють батьки. У питанні профілактики ВІЛ/СНІДу частина з них потребує додаткових знань, адже у суспільстві існує багато міфів та упереджень. Далеко не всі батьки готові до обговорення зі своїми дітьми проблем ВІЛ/СНІДу у сім ї. Тому навчальний заклад бачить необхідність підтримки батьків у впровадженні даної превентивної програми. Для цього в НВК проводяться різноманітні заходи:                         

         - батьківські збори «Сексуальне виховання підлітків та ВІЛ/СНІД», «Як захистити дитину від наркотиків», «Сімейне виховання відповідальної поведінки у дітей»;

       - батьківський всеобуч «Шляхи уникнення загроз здоров'ю дитини у сучасному світі», «Відверта розмова з дитиною», «Небезпечні гендерні стереотипи: аналізуємо, долаємо»;

       - загальні батьківські конференції «Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД», «Протидія дискримінації людей, які живуть з ВІЛ», «СНІД – актуальна проблема людства»;

       - тренінги для батьків «Шляхи захисту від ВІЛ», «Поведінка і ризики», «Здоровий спосіб життя – основа дієвої профілактики ВІЛ», «Життєві цінності» та інші;

        - залучення батьків до проведення та участі в класних та загальних заходах НВК;

        - розробка та розповсюдження серед батьків пам'яток «Спілкування з ВІЛ-інфікованою дитиною безпечне», «Батькам про ВІЛ/СНІД», «Як побудувати довірливі стосунки зі своєю дитиною?».

Щорічно здійснюється моніторингове дослідження реалізації проекту з метою оцінення процесу та вдосконалення роботи. На сьогоднішній день аналіз впровадження проекту «Школа проти СНІДу» у нашому навчальному закладі дає можливість зробити висновки щодо підвищення рівня знань та навичок здорового способу життя,  спроможності до адаптивної та позитивної поведінки учасників навчально-виховного процесу, є важливою складовою діяльності навчального закладу, дружнього до дитини.

 

Підписи авторів                               Г.О.Сіроух

                                                     І.В.Величко

 

 

 

 

   1 грудня –

День порозуміння з ВІЛ –інфікованими та хворими на СНІД людьми

 (заходи Синельниківського НВК 02.12.2013р.)

 

Заходи

Класи

Термін

Місце

проведення

Відповідальний

1

Акція « Я знаю, ти знаєш, він

 не знає»- робота шкільного консультпункту з ВІЛ/СНІДу

1-11

02.12.13 після 2 та 3 уроків

вестибюль

Бусурманова Р.І.(медсестра),

Мішенкова Анна(11 кл.)

2

Мультимедійні вікторини:

«Що ти знаєш про

ВІЛ/СНІД?»

«У чому небезпека ІПСШ?»

«Безпечно чи не небезпечно»

8-11

02.12.13 після 2 та 3 уроків

вестибюль

Волкова Валерія,

Філіпенко Анастасія (11кл.)

3

Тренінг « Боротися з вірусом, а не з людьми»

8

02.12.13

4 урок

каб. №8

Сіроух Г.О.(вчитель спецкурсу «Школа проти СНІДу»)

4.

Тренінг «Захисти себе від ВІЛ»

10

02.12.13

5 урок

каб. №8

Казакова А.А.(вчитель спецкурсу «Захисти себе від ВІЛ»)

4

Акція «Послання ВІЛ -   інфікованим людям»

5-11

02.12.13

Перерви

1-5

вестибюль

Горєнков Антон,

Прокопченко Віталій  (11кл.)

5

Диспут «СНІД –лихо чи провина людства?»

11

02.12.13

5 урок

каб. №8

Матвєєва О.В.(педагог-організатор)

6

Виставка - конкурс творчих робіт з комп’ютерної графіки, плакатів на тему: «Скажемо СНІДу – ні!»

5-11

   02.12.13

вестибюль

Нежуріна О.Ю.

(заступник директора з НВР)

7

Оновлення класних куточків

«Школа проти СНІДу»

1-11

до 02.12.13

класні кімнати

кл .керівники

 1-11кл

8

Бесіди з профілактики ВІЛ/СНІДу на уроках основ здоров’я, основ медичних знань,біології

5-9

29.11-06.12.13р.

за розкладом

навчальні кабінети

вчителі основ здоров’я, основ медичних знань,біології

9

 

 

 

 «Знайте правду про ВІЛ –інфекцію і СНІД» -

інформаційний мультимедійний практикум

8-11

02.12.13

1-5 перерви

Каб. №14

Касьян Л.Г.(класний керівник 10кл.)

 

10

Захист мультимедійних проектів «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та СНІД хворих людей», «Правовий статус ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей», «Здоровий спосіб життя – гарантія убезпечення від зараження ВІЛ»

9-11

02.12.13

о 14.20

Каб. №14

Сіроух Г.О.,

 

Тимошенко Карина(11 кл.),

Кришталь Яна

(10кл.),

Варакута Артем (9б кл.)

11

Виступ  агітбригади

«Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»

8-9

02.12.13

о 13.30

Каб. №14

Матвєєва О.В.(педагог-організатор)

12

Батьківський всеобуч

Тренінг «Виховання відповідальної поведінки у дітей»

Для батьків учнів

8-11

02.12.13

о 18.00

Каб.№14

Нежуріна О.Ю.

(заступник директора з НВР)

13

Акція «Червона стрічка- символ порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми»

 

Для учнів, вчителів, батьків, жителів мікрорайону НВК

Протягом дня

НВК, мікро-

район НВК

Педагоги-тренери Сіроух Г.О., Казакова А.А., Нежуріна О.Ю., Матвєєва О.В.

 

Тренінг (уривок)

Тема:  “Боротися з вірусом, а не з людьми”

Мета та очікувані результати:   Сформулювати в учасників тренінгу розуміння суті проблеми розповсюдження СНІДу, поваги до прав ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, усунення упередженого ставлення до них та дискримінації.

Вправа “Якщо у людини, яка поруч з вами – СНІД”.

            Назвіть почуття, емоції, які б виникли у вас, якщо б вам повідомили таку звістку.

(учасники називають почуття, а тренер записує їх на ватмані)

            Можна зробити висновок, що почуття, викликані даною звісткою в більшості своїй негативні. А як же почувається сама ВІЛ-інфікована людина? Отримати цей діагноз – серйозне випробування для неї та її близьких. Фізично вона ще довго може почуватися добре, але її психологічний стан багато в чому залежить від розуміння, співчуття і підтримки тих, хто її оточує. Саме в такі моменти люди розуміють, хто їх справді любить, хто є справжніми друзями.

Вправа – “Міфи та правда про розповсюдження  ВІЛ-СНІДу”.

       Перш ніж ми приступимо до її виконання, прошу  вас об’єднатися у дві групи.

      Кожна група отримує однакові набори карток з символічними зображеннями міфічних та дійсних шляхів зараження ВІЛ-інфекцією. Завдання: розділити ці картки за даними напрямками. Представник першої групи закріплює на ватмані картки “Міфи”, представник другої групи  закріплює на ватмані картки “Правда про розповсюдження ВІЛ-інфекції”, називаючи їх.

Вправа “Вироблення загальних правил поведінки з людьми, хворими на СНІД”.

(тренер роздає учасникам чисті картки)

            Пропоную вам написати  по одній пропозиції щодо ставлення до людей хворих на СНІД.

            А зараз прошу за правилом добровільності зачитати свої пропозиції та закріпити на ватмані ваші картки.

           

 

 

ТРЕНІНГ

 “ВІЛ: засоби захисту”

МЕТА: проінформувати підлітків про основні засоби захисту від  ВІЛ; навчити визначати поведінку, яка зменшує ризики ВІЛ-інфікування; надати інформацію до кого звернутись за допомоою з питань ВІЛ/СНІДу/ІПСШ; формування відповідльної, безпечної поведінки.

ЧАС: 1,5 год

Поняття: “відповідальна поведінка”, “контрацепція”

Оснащення: ручки, аркуші паперу, блокноти, картки, завдання на аркушах

 

Види роботи

Орієнтир. хвилин

Ресурсне забезпечення

1

Гра –розминка

5

 

2

Рольова гра “Варіанти поведінки”

15

Картинки з варіантами  поведінки

3

Інформаційне повідомлення “Етапи набуття відповідальної поведінки»

10

Блокноти ручки

4

Вправа “Як захиститися від ВІЛ”

15

Аркуші з завданням, ручки

5

Вправа “Безпека-небезпека”

15

Аркуші паперу, картинки

6

Гра-розминка “Гуфі”

5

 

7

Інформаціне повідомлення “Контрацепція”

10

Блокноти , ручки

8

Вправа “Терези”

10

Аркуші паперу, блокноти, картки

9

Підсумки

2

 

 

ТРЕНІНГ

 “Ризикована поведінка”

Мета: з’ясувати поняття “ризикована поведінка”, допомогти підліткам усвідомити взаємозв’язок між вживанням наркотиків, алкоголю, незахищеними статевими відносинами і ризиком ВІЛ-інфікування та ІПСШ

Час: 1,5 год

Поняття: “ризикована  поведінка”, вагітність, незапланована вагітність, аборт

Оснащення: маркери, ручки, блокноти, ватмани, м’яч, текст листа, таблиця, тест

 

Види роботи

Орієнтир. хвилин

Ресурсне забезпечення

1

Гра –розминка “Фраза”

10

М’яч

2

Інформаційне повідомлення “Коли ви ризикуєте?”

10

Блокноти, ручки

3

Вправа “Оцінюємо ризик”

6

Ручки, текстові завдання

4

Гра “Зіпсований телефон”

10

 

5

Інформаційне повідомлення “Незапланована вагітність, аборт, ураження ВІЛ, ІПСШ”

15

Блокноти, ручки

6

Вправа “Обговорення листа”

15

Текст листа

7

Вправа “Ризикована поведінка”

10

Аркуші з описом ризикованої поведінки, таблиця

8

Вправа “Чи можу я вважати себе відповідальною людиною”

10

Тест, ручки

9

Підсумки

2

Блокноти, ручки, таблиця, маркери

10

Гра-розминка

2

 

 

СЦЕНАРІЙ

агітбригади НВК

“Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!”

СЦЕНА  1

На екрані мультимедійної установки

Слайд №1      “Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!»

Звук метронома.

Фрагмент документального фільму « СНІД»

 

На сцену по черзі виходять учасники 

 1. 1981 рік – початок офіційного відліку смертоносної ходи ВІЛ/СНІДу. 128 молодих людей в США померло від цієї хвороби.
 2. 1984 рік – Роберт Галло вчений з США ідентифікував вірус імунодефіциту людини.
 3. 1985 рік – встановлені шляхи інфікування вірусом ВІЛ: кров, статевий, від матері до немовляти.
 4. 1987 – зареєстровані перші шість випадків ВІЛ – інфікування серед громадян України та 75 випадків серед іноземців, які перебували на території нашої країни.
 5. 1988 рік – 1грудня оголошено Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом. Зареєстровано першу смерть від СНІДу в Україні.

 

 1. 2007 рік – кожної хвилини у світі шестеро осіб заражаються ВІЛ –інфекцією, щороку інфікується майже 6 млн. чоловік.
 2. 2010 рік – за офіційними даними, в Україні зареєстровано понад 70 000 ВІЛ – інфікованих.

 

Метроном стихає. Відео виключається.                   

 

5 учасників ідуть зі сцени, 2 залишаються. Беруть за сценою квіти та «кам’яні плити», повертаються по черзі на сцену.

 

Сцена ІІ

Слайд №2 “Живи і пам’ятай”

Фрагмент документально фільму «СНІД». Голосно лунає «Богемська рапсодія», а потім - фоном.

 1. У Берліні перед музеєм історії природознавства прокладено алею кам’яних  плит із вирізьбленими на них прізвищами. І не видно їм ні кінця, ні краю. Назва алеї “ Den Kraum” -  “Роздолля роздумів”.
 2. Людей, чиї імена стоять на кам’яних глибах, поєднує одне – вони досягли успіху (серед них музиканти, філософи, художники, танцюристи, вчені), але вони стали жертвами СНІДу.

 

Пісня “ Богемська рапсодія”-

спочатку голосно, а потім – фоном.                                 

На сцену по черзі виходять учасники,

троє  несуть “ плити” з написом прізвищ,

які  ставлять на підлогу ,троє  тримають квіти..

 

 1. Фреді Меркьюрі – соліст всесвітньо відомої рок-групи “Queen”, один з найбагатших музикантів Британії. Його пісні користувались і користуються шаленим успіхом...
 2. Рудольф Нурієв – соліст Маріїнського театру в Санки –Петербурзі, зірка Лондонського королівського балету, директор балетної групи Паризької Гранд-опера....
 3. Понад 20 мільйонів чоловік у всьому світі, загиблих від СНІДу.
 4. Життя ВІЛ-інфікованої людини коротке. Та інколи СНІД стає страшнішим за смерть – смертельні образи, відчуженість, самотність.
 5. Людям, які живуть з ВІЛ, доки вони живі потрібна наша підтримка, доброта, толерантність. А загиблим від СНІДу – пам’ять.

 

Голосно звучить «Богемська рапсодія»

Покладають квіти до плит.

Музика  припиняється.

Сцена ІІІ

 

 Слайд №3                            В – вірус

                                                І – імунодефіциту

                                               Л – людини                            

                                               С – синдром

                                               Н – набутого

                                                І – імунного

                                               Д – дефіциту                                          

                                                                                                         

Учасники шикуються в одну лінію.

Всі:   Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!

 1. Як можна зупинити вірус, від якого немає вакцини? Як зупинити хворобу, від якої немає ліків?
 2. Вихід є – профілактика!
 3. Запам’ятай і розкажи іншому!

Слайд №4  ( малюнки – символи ситуацій, при яких СНІД не передається.)

 1. ВІЛ не передається через рукостискання, обійми.
 2. ВІЛ не передається через поцілунки, спільне користування басейном.
 3. ВІЛ не передається через укуси комах, спільний посуд та одяг.
 4. Страх при спілкуванні з ВІЛ -  інфікованими та хворими на СНІД  людьми – безпідставний!

Сцена ІV

Слайд №5       “ Шляхи передачі ВІЛ”

 

 1. Шляхи розповсюдження ВІЛ запам’ятайте, СНІДу жодного шансу не дайте!
 2. ВІЛ розповсюджується через кров
 3. При  переливанні крові, пересадці донорських органів, користуваннями нестерильними шприцями, голками.
 4. ВІЛ розповсюджується при незахищених статевих контактах.
 5. Без використання презервативу.
 6. ВІЛ розповсюджується від матері до немовляти.
 7. При виношуванні дитини, пологах та годуванні грудним молоком.

Сцена V

Слайд №6      “ Об’єднаймо наші зусилля заради безпеки!”

Звучить “ Богемська рапсодія” – фон.

На стенді велика стрічка-символ боротьби зі СНІДом ( але поки що білого кольору). Учасники по черзі оголошують дії безпеки проти  СНІДу та закріплюють на стрічку червоні плакати. Стрічка набуває червоного кольору.

 1. Настав час для дій. Я оберу здоровий спосіб життя!
 2. Не дозволю алкоголю, наркотикам зробити неконтрольованою мою поведінку!
 3. Скажу “ні!” раннім статевим зв’язкам, небезпечному сексу!
 4. Використовуватиму одноразові голки та шприці!
 5. Мені не соромно запитати медпрацівників, перукарів про стерилізацію обладнання та інструментів.
 6. Завжди буду толерантною у ставленні до ВІЛ – інфікованих та хворих на СНІД людей.
 7. Розповім інформацію про запобігання ВІЛ/СНІДу одноліткам, друзям, батькам!

Учасники  беруть червоні кульки та повертаються від стрічки на середину сцени, вибудовуючи серце.

Звучить приспів пісні  „Бережи любов”.

Учасники піднімаються.

Всі: Об’єдаймося заради безпеки!

        Молодь обирає здоров’я!

Учасники  кидають у зал червоні кульки,

Спускаються в зал та роздають глядачам буклети з інформацією про ВІЛ/СНІД.

 

 

 

 

Омбудсмен НВК

 

Основна мета діяльності –      захист прав та свобод учнів НВК

 

Вимоги до                                    учень 10-11 класу, має високий рівень

 омбудсмена:                              загальної та правової культури, відмінна

                                                     риса характеру – почуття справедливості,

                                                     високий рівень знань основ правознавства

 

Форма обрання:                        обирається старшокласниками НВК прямим             

                                                     таємним голосуванням, є  членом Ради     

                                                     старшокласників

  

Термін діяльності:                    1 рік

 

Основні завдання:                   * розгляд звернень учнів НВК з приводу 

                                                      порушення  їхніх прав;                                                   

                                                   *роз’яснення прав та свобод учнів;

                                                   *звернення до органів учнівського

                                                     Самоврядування НВК, соціальних служб,     

                                                     адміністрації НВК з питань

                                                     захисту прав учнів  

Правові акти,                 ● Конституція України 28.06.96р.,

документи, на                ● Закони України

підставі яких діє            ● Загальна Декларація ООН прав людини 10.12.48р.

шкільний омбудсмен     ● Конвенція ООН про права дитини 20.11.89р.                                        

                                          ● Статут НВК

                                          ● Декларація прав учнів та вихованців НВК