Синельниківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

   

Інклюзивна освіта

Шановні батьки!
З 1 вересня 2017 року наш заклад здійснює інклюзивне навчання
для дітей з особливими освітніми потребами.
 Будемо Вам раді!

 

    Відповідно до ст. 20 Закону України «Про освіту» (нова редакція), інклюзивне навчання у нашому навчальному закладі  здійснюють високопрофесійні фахівці: вчителі-предметники, асистент вчителя, практичний психолог, вчитель-логопед, соціальний педагог, педагог-організатор, медичні працівники шкільного та дошкільного підрозділів. Працює методоб’єднання педагогів з інклюзивної освіти.

    Завдяки соціальній програмі голови Благодійного Фонду Марини Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», у 2018 році у закладі будуть оформлені ноу-хау-кабінети: ресурсна кімната, медіатека, буккросинг-куточки, які сприятимуть максимально комфортному навчанню, допоможуть ефективно опанувати освітні програми та соціалізуватись дітям з особливими освітніми потребами.

     З травня 2017 року за сприяння губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченка в НВК триває реалізація обласного проекту, який передбачає створення нового освітнього простору з урахуванням останніх вимог інклюзивної освіти: приміщення утеплене за новітніми теплозбережувальними технологіями, освітлення змінено на більш якісне, стеля оновлена, підлога коридорів осучаснена естетичною та безпечною плиткою. Навчальні кабінети будуть обладнані сучасними меблями з місцями, пристосованими для дітей з особливими потребами. Стіни кабінетів будуть поділені на функціональні зони та пофарбовані в спокійні тони, коридорів та переходів – матимуть тактильні позначки для дітей зі слабким зором. Всі приміщення матимуть системами кондиціонування, вентиляції та протипожежної безпеки. Спортивний зал буде обладнаний тренажерами  для учнів різних нозологій, а новий стадіон – якісним покриттям, біговими доріжками та трибунами із глядацькими місцями. Для особливих дітей планується обладнати спеціальні санітарно-гігієнічні приміщення.

     Педагогічний колектив, фахівці Синельниківського навчально-виховного комплексу, ознайомившись із методичними посібниками «Індекс інклюзії для ДНЗ», «Індекс інклюзії для ЗНЗ», розробили Модель психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 

     Модель супроводу розроблена адміністрацією та педагогами НВК для реалізації її саме в умовах навчально-виховного комплексу. Загальний контроль за реалізацією моделі психолого-педагогічного супроводу здійснює директор закладу; поточний контроль покладається на заступників директора з навчально-виховної роботи та завідуючу дошкільним підрозділом. Проміжні результати роботи аналізуються на нарадах при директорі, педагогічній, методичній радах згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу.

     У реалізації моделі психолого-педагогічного супроводу задіяні: адміністрація НВК, класні керівники, асистент-вчителя, логопед, практичний психолог, соціальний педагог, вчителі -предметники, вихователі, медичні працівники шкільного та дошкільного підрозділів.

 

      Принципи моделі психолого-педагогічного супроводу:

Ø  науковість - використання науково обґрунтованих і апробованих в педагогічній практиці технологій і методик;

Ø  системність - організація системи роботи з усіма учасниками освітніх відносин;

Ø  комплексність - спільна діяльність різних фахівців, всіх учасників освітніх відносин у вирішенні завдань супроводу: класних керівників, вчителів, вихователів, педагога-психолога, соціального педагога, логопеда, адміністрації та ін.;

Ø  превентивність - забезпечення переходу від принципу «швидкої допомоги» (реагування на вже виниклі проблеми) до попередження виникнення проблемних ситуацій;

Ø  відкритість - послідовне використання ресурсів мережевої взаємодії і соціального партнерства, відкритість заходів для педагогічних працівників та адміністрації НВК;

Ø  технологічність - використання сучасних інноваційних технологій, інтерактивної стратегії в роботі.

Ø  толерантність – здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних.

 

     Мета моделі: створення в НВК системи соціально-психологічних умов, що сприяють навчанню, розвитку та успішній адаптації дитини з особливими потребами до освітнього середовища та соціалізації в суспільстві.

 

     Завдання:

      1.            Організація психолого-педагогічного супроводу педагогів, учнів, батьків (законних представників)  дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

      2.            Розвиток психолого-педагогічної компетентності (психологічної культури) учнів, батьків (законних представників), педагогів.

      3.            Забезпечення наступності в психолого-педагогічному супроводі вихованців дошкільного підрозділу, учнів початкової, середньої школи.

      4.            Супровід дітей, що навчаються та виховуються в умовах НВК:

4.1.  адаптація до нових умов навчання;

4.2. підтримка у вирішенні завдань особистісного і ціннісно-смислового самовизначення і саморозвитку;

4.3. допомога у вирішенні проблем соціалізації: навчальні труднощі, проблеми з вибором освітнього і професійного маршруту;

4.4. формування життєвих навичок;

4.5. формування навичок позитивного комунікативного спілкування;

4.6. профілактика порушення емоційно-вольової сфери;

4.7. допомога в побудові конструктивних відносин з батьками і однолітками; профілактика девіантної поведінки;

4.8. допрофільна підготовка і професійна орієнтація.

      5.            Систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу дитини з обмеженими можливостями здоров'я, динаміки  психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, підбір методів і засобів оцінки сформованості універсальних навчальних дій.

      6.            Виявлення особливих освітніх потреб дітей з обмеженими можливостями здоров'я, обумовлених недоліками в їх фізичному і (або) психічному розвитку і здійснення індивідуально-орієнтованої психолого-медико-педагогічної допомоги таким дітям.

 

I.                   Основні напрямки психолого-педагогічного супроводу

 

      1.            Профілактичний напрямок.

    Профілактика - попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам з надання допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.

     Психопрофілактична робота - забезпечення вирішення проблем, пов'язаних з навчанням, вихованням, психічним здоров'ям дітей:

-        розробка і здійснення розвиваючих програм для учнів з урахуванням завдань кожного вікового етапу;

-        виявлення психологічних особливостей дитини, які в подальшому можуть зумовити відхилення в інтелектуальному або особистісному розвитку;

-        попередження можливих ускладнень у зв'язку з переходом учнів до наступного вікового рівня.

      2.            Діагностичний напрямок.

     Виявлення особливостей психічного розвитку дитини, найбільш важливих особливостей діяльності, сформованості певних психологічних новоутворень, відповідності рівня розвитку вмінь, знань, навичок, особистісних і міжособистісних утворень віковим орієнтирам і вимогам суспільства.

    Діагностика може бути індивідуальна та групова.

    Етапи індивідуальної діагностики:

-        вивчення звернень до психолога, що надходить від учителів, батьків, учнів (визначення проблеми, вибір методу дослідження);

-        формулювання висновків про основні характеристики компонентів психічного розвитку або формування особистості учня (постановка психологічного діагнозу);

-        розробка рекомендацій, програми психокорекційної роботи з вихованцями, учнями, складання довгострокового плану розвитку здібностей або інших психологічних утворень.

      3.            Консультативний напрямок (допомога у вирішенні тих проблем, з якими до психолога звертаються педагоги,  батьки).

    Індивідуальне консультування - надання допомоги і створення умов для розвитку особистості, здатності вибирати і діяти на власний розсуд, навчатися новим типам поведінки.

  Групове консультування - інформування всіх учасників освітніх відносин з питань, пов'язаних з особливостями освітніх відносин для даної категорії дітей з метою створення адаптивного середовища, що дозволяє забезпечити повноцінну інтеграцію і особистісну самореалізацію в освітньому закладі.

      4.            Розвивальний напрямок.

    Розвиваюча робота (індивідуальна і групова) - формування потреби до нових знань, можливості їх придбання та реалізації в діяльності і спілкуванні.

      5.            Корекційний напрямок.

   Корекційна робота (індивідуальна і групова) - організація роботи, перш за все з вихованцями та учнями, які мають проблеми в навчанні, поведінці та особистісному розвитку, виявлені в процесі діагностики.

      Направлена: ​​на зменшення рівня прояву патології, поведінкових наслідків; попередження проявів вторинних відхилень у розвитку; забезпечення максимальної реалізації реабілітаційного потенціалу дитини.

      6.            Просвітницький напрямок.

      Психологічне просвітництво та освіта – це  формування потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку; створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту; залучення педагогічного колективу, учнів і батьків до психологічної культури.

      7.            Профорієнтаційний напрямок.

    Психолого-педагогічна підтримка робить процес професійного самовизначення учнів послідовним, усвідомленим і обґрунтованим; спрямована на самопізнання, виявлення справжніх мотивів їх вибору, реальних можливостей і освітніх потреб. Результатом педагогічного керівництва професійним самовизначенням стає готовність до вибору професії, осмисленню, проектування варіантів професійних життєвих шляхів.

 

II. Форми психолого-педагогічного супроводу суб'єктів освітніх відносин

 

    Рішення завдань  психолого-педагогічного супроводу учнів не може бути обмежено безпосередньою  взаємодією психолога з дитиною. Воно вимагає організації роботи з педагогами та батьками як учасниками освітніх відносин.

 

Робота з учнями:

Очікувані результати:

- адаптація,      

- самореалізація,

- самовизначення,

- профорієнтація учнів з особливими потребами.

Змістові лінії:

·         Профілактична робота з учнями з метою формування у них знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечують збереження і зміцнення фізичного, психологічного та соціального здоров'я, сприяння формуванню регулятивних, комунікативних, пізнавальних компетентностей.

·         Виявлення учнів групи ризику (методом моніторингу), супровід учнів, які перебувають під опікою і організація індивідуальної або групової корекційно-розвиваючої роботи.

·         Проведення тренінгів з учнями з розвитку комунікативних і регулятивних компетентностей, формування мотивації до навчального процесу.

·         Консультування учнів (допомога у вирішенні проблем).

·         Профорієнтаційна робота.

   Велика увага при супроводі учнів до соціально-професійного самовизначення приділяється індивідуальним консультаціям з питань вибору профілю, з урахуванням вікових особливостей учнів, проведення групових занять з профорієнтації учнів (тренінги, ділові ігри, професійні проби тощо).

·         Супровід у рамках підготовки до самостійного життя в соціумі.

 

    Робота з педагогами та іншими спеціалістами навчально-виховного комплексу. Очікувані результати:

      -     якісна, особистісно-зорієнтована  освітня робота;

-           особистісне професійне  зростання;   

-          створення комфортної психологічної атмосфери в педагогічному колективі;

підвищення психологічної компетентності та профілактика професійного вигорання психолого-педагогічних кадрів.

Змістові лінії:

·         Методична робота з вчителями, асистентом вчителя, вихователями, практичним психологом, соціальним педагогом, логопедом.

 Приділяється навчанню педагогів інклюзивних класів встановленню психологічної, розвиваючої системи взаємин з учнями, заснованої на взаєморозумінні і взаємному сприйнятті один одного. Педагоги навчаються навичкам формування адекватної Я-концепції, емпатії, вирішення проблем, надання психологічної підтримки в процесі їх взаємодії з учнями та колегами.

·         Консультування педагогів з питань вдосконалення освітніх відносин (супровід індивідуальних освітніх траєкторій).

·         Проведення семінарів, практичних занять, лекцій.

 

        Робота з батьками.

      Очікувані результати:

-          підвищення психолого-педагогічної культури батьків,

-          активна участь батьків, що їх замінюють, у освітньому процесі дітей з особливими потребами,

-          формування груп батьків-лідерів, які організовують роботу батьківської громадськості,

-          гармонізація відносин у сім`ях, які мають дітей з особливими освітніми потребами.

Змістові лінії:

·         Консультування щодо створення умов, що забезпечують успішну адаптацію дітей до навчання та виховання у навчально-виховному комплексі, з урахуванням психологічних особливостей того чи іншого виду діяльності. Воно може проводитися як в традиційній формі - групові та індивідуальні консультації, лекції, семінари, - так і в досить нових для системи супроводу формах спільних семінарів-тренінгів з розвитку навичок спілкування, співробітництва, розв'язання конфліктів, в яких беруть участь як батьки, так і діти.

·          Забезпечення батьків знаннями і навичками, що сприяють розвитку ефективної, розвиваючої поведінки у сім'ї в процесі взаємодії з дітьми. Розробка рекомендацій батькам для успішного виховання дітей з урахуванням вікових особливостей.

 

III. Етапи і терміни реалізації моделі психолого-педагогічного супроводу

 

Етап підготовчий (травень - серпень):

    -     аналіз проблем  у стані здоров`я чи поведінці дитини за допомогою  ПМПК НВК;

-          обговорення фахівцями психолого-педагогічного супроводу з учасниками освітньої діяльності можливих варіантів вирішення проблем;

-          складання програми індивідуального супроводу;

-          ознайомлення учасників освітнього процесу з рекомендаціями щодо роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги;

-          соціальний патронаж;

-          створення банку даних для реалізації індивідуальних програм соціальної адаптації дітей;

-          розробка програм, планів супроводу.

      Проміжні результати:

 1.1. Вивчення документації (діагностичних протоколів, мовних карт, індивідуальної карти розвитку дитини, соціального паспорту сім'ї, медичної карти).

1.2. Оформлення індивідуальної програми супроводу  дітей з обмеженими можливостями здоров`я.

1.3. Розробка рекомендацій для учасників освітнього процесу.

1.4. Підвищення якості комплексних заходів.

1.5. Поповнення інформаційно-методичного банку освітніх технологій, методик, методів і прийомів навчання, рекомендованих до використання при роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

 

Етап основний (протягом навчального року):

-          Забезпечення диференційованих умов (відвідування гуртків та секцій, варіативні форми здобуття освіти) і допомоги спеціалістів відповідно до рекомендацій ПМПК для дитини відповідно до її вікових та індивідуальних особливостей.

-          Реалізація комплексного супроводу дитини.

-          Проведення поглибленого медичного огляду. Проведення специфічної профілактики, враховуючи індивідуальні особливості здоров'я дитини.      

-          Дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму дня, харчування дитини.

-          Сприяння в організації санаторно - курортного лікування,  відвідування пришкільного оздоровчого табору.

-          Організація соціально-педагогічної і психологічної допомоги дітям та їх батькам. Підвищення рівня батьківської компетентності і активізації ролі батьків у вихованні та навчанні дитини.

-          Організація і проведення системи заходів, спрямованих на підвищення рівня толерантності соціуму.

-          Інформування батьків про особливості розвитку дитини, про можливості взаємодії з соціальними установами та громадськими організаціями.

        Проміжні результати:

 2.1. Успішна соціально-психологічна адаптація дітей з обмеженими можливостями здоров'я в освітньому середовищі, соціумі, підвищення рівня толерантності соціуму;

2.2 Розширення участі дітей з особливими потребам в міських, регіональних, всеукраїнських заходах, конкурсах, проектах, акціях; залучення їх до занять у гуртках і секціях НВК, ДЮСШ, ЦДЮТ, Школи культури мистецтв.

2.3. Підвищення рівня батьківської компетентності через консультування.

2.4. Активне включення дітей і батьків до підготовки та проведення виховних  заходів.

2.5.Залучення батьків до роботи Ради навчального закладу, батьківських комітетів НВК.

 

Етап аналітико-узагальнюючий (квітень, травень):

-          Аналіз впровадження Моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров`я в умовах НВК.

-          Аналіз результатів діяльності фахівців по роботі з дітьми, що мають  обмежені можливості здоров'я.

-          Моніторинг динаміки розвитку учнів на основі реалізації індивідуальних програм розвитку.

-          Коригування індивідуальних програм розвитку.

-          Перспективне планування подальшої роботи з даної проблеми.

 

IV. Структура моделі психолого-педагогічного супроводу

 

1)      Психологічний блок

2)      Соціальний блок

3)      Логопедичний блок

4)      Просвітницький блок

5)      Оздоровчий блок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічний блок

 

 Мета: створення системи психолого-педагогічних умов, що сприяють успішній адаптації, реабілітації та особистісного росту дітей з обмеженими можливостями здоров'я в  сім'ї та соціумі.

Відповідальний: практичний психолог.

 

Напрямок діяльності

Зміст діяльності

1

Діагностичний

1. Рання діагностика відхилень у розвитку і аналіз причин труднощів адаптації.

2. Вивчення соціальної ситуації розвитку і умов сімейного виховання дитини.

3. Вивчення розвитку емоційно-вольової сфери та особистісних особливостей учнів.

4. Вивчення рівня соціалізації дитини з обмеженими можливостями здоров'я.

5. Системний різнобічний контроль над рівнем і динамікою розвитку дитини.

2.

Корекційний

1. Розробка індивідуальної програми супроводу. Вибір оптимальних для розвитку дитини з обмеженими можливостями здоров'я корекційних програм / методик, методів і прийомів навчання відповідно до її особливих освітніх  потреб.

2. Системний вплив на навчально-пізнавальну діяльність дитини в динаміці освітнього процесу, спрямоване на формування універсальних навчальних дій і корекцію відхилень у розвитку.

3.

Розвиваючий

1. Розвиток моторики, графо-моторних навичок, тактильно-рухового сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, емоційно-вольової сфери.

2. Розвиток універсальних навчальних дій.

4.

Консультативний

1. Розробка рекомендацій щодо основних напрямків роботи з учнями для всіх учасників освітніх відносин.

2. Консультування педагогів за результатами діагностики, за вибором індивідуально-орієнтованих методів і прийомів роботи з учнями.

3. Допомога батькам у питаннях вибору стратегії виховання і прийомів корекційного навчання дитини з обмеженими можливостями здоров'я.

4. Сприяння в придбанні учнями психологічних знань, умінь, навичок, необхідних в подоланні труднощів спілкування, навчання.

5. Сприяння у виборі майбутньої професії.

5.

Просвітницький

1. Різні форми просвітницької діяльності (тренінги, флаєр-плаєри, відеомости, чат-спілкування, консульту-вання консалтингового центру, майстер-класи тощо), спрямовані на роз'яснення учасникам освітніх відносин питань, пов'язаних з особливостями освітньої діяльності, підвищення психологічної грамотності.

2. Інформаційні заходи, в тому числі на офіційному сайті навчально-виховного комплексу.

 

Соціальний блок

 

   Мета: створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини, надання комплексної допомоги в саморозвитку і самореалізації в процесі сприйняття світу і адаптації в ньому, захист особистісного простору дитини, встановлення зв'язків і партнерських відносин між сім'єю і навчальним закладом.

Відповідальний: соціальний педагог.

Напрямок діяльності

Зміст діяльності

1

Діагностичний

1. Діагностика сімей для виявлення загальних та  соціально-педагогічних відомостей про сім'ю відповідно до соціального паспорту сім'ї.

2. Вивчення ситуації розвитку дитини, умов виховання. Обстеження житлових та побутових   умов.

3. Співбесіда з учасниками освітнього процесу для виявлення проблем в навчанні і вихованні дітей з обмеженими можливостями здоров'я, їх реабілітації.

4. Розпізнавання, діагностування та вирішення конфліктів, які зачіпають інтереси дитини, проблемних ситуацій на ранніх стадіях розвитку з метою запобігання серйозних наслідків.

5. Створення та корегування банку даних, реабілітаційних карт дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

2

Корекційний

1. Допомога сім'ї в проблемах, пов'язаних з навчанням і вихованням дитини з обмеженими можливостями.

2. Складання індивідуальної програми розвитку, визначення виду та обсягу необхідної допомоги.

3. Допомога дитині в усуненні причин, що негативно впливають на його відвідуваність і успішність.

4. Надання допомоги в навчальній діяльності та особистісному зростанні, вироблення єдиних педагогічних вимог в роботі з кожною дитиною з обмеженими можливостями здоров'я.

5. Організація дозвілля дітей  з обмеженими можливостями здоров'я, залучення їх в гурткову, секційну, трудову діяльність, з метою прояву творчих здібностей дитини і забезпечення його зайнятістю в вільний час.

6. Сприяння в соціальній адаптації учнів (соціальний патронаж, екскурсії, участь у святах, концертах, виставах).

7. Групова робота в мікросоціумі (рольові ігри, спрямовані на подолання труднощів у спілкуванні).

3

Розвиваючий

1. Забезпечення збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального і морального здоров'я особистості.

2. Організація спільних зусиль соціальної, медичної, педагогічної підтримки.

3. Сприяння в організації санаторно-курортного лікування, відвідування оздоровчого табору.

4

Консультативний

1. Індивідуальне та групове консультування дітей і батьків з питань виховання; вирішення проблемних життєвих ситуацій, зняття стресу.

2. Надання соціально-правового консультування дітям з обмеженими можливостями здоров'я та  їх сім'ям з метою дотримання їх прав.

5

Просвітницький

1. Пропаганда та роз'яснення прав дітей, сім'ї та педагогів (презентація, бук-трейлери, ворк-шопи, тімбілдінги, нетворкінг, прес-діалоги, інтерактивне спілкування).

2. Рішення конкретних проблем сім'ї шляхом надання матеріальної допомоги через   відділ соціального захисту населення, профорієнтаційну роботу.

3. Дотримання прав дитини, соціально-правове консультування.

 

 

 

 

Логопедичний блок

 

Мета: організація ефективного комплексного супроводу учнів з метою корекції  мовленнєвих порушень на основі системно-діяльнісного підходу.

Відповідальний: вчитель-логопед.

Напрямок діяльності

Зміст діяльності

1

Діагностичний

1. Своєчасне виявлення вихованців, учнів з мовними порушеннями.

2. Визначення структури та рівня мовних порушень у вихованців, учнів.

3. Діагностика письмових робіт учнів.

2

Корекційний

1. Розробка індивідуальної програми супроводу. Планування відповідної корекційної роботи.

2. Створення умов (використання мовної картотеки і ігротеки), сприятливих для корекції мовлення вихованців, учнів.

3. Корекція порушень в розвитку емоційно-особистісної сфери (релаксаційні вправи для міміки обличчя, драматизація, читання за ролями, корекція дисграфії і дислексії; корекція недоліків лексико-граматичної будови мовлення).

3

Консультативний

1. Проведення з учасниками освітнього процесу цілеспрямованої і систематичної роботи щодо мовного розвитку дітей, необхідної корекції, фіксування мовних і немовних реакцій, аналізу характеру взаємодій.

2. Систематичні консультації для батьків або осіб, що їх замінюють.

3.Надання дієвої консультативної допомоги педагогам.

4

Просвітницький

1.Систематичне поповнення  логопедичного кабінету    методичною літературою.

2. Створення методичного куточка для педагогів і батьків з питань розвитку та корекції мовлення.

3. Оформлення стендів. Випуск буклетів, пам'яток, інформаційних листів.

4. Розміщення інформаційних матеріалів, висвітлення  заходів та офіційному сайті НВК, в ЗМІ.

5. Інтерактивне спілкування.

5

Профілактичний

1. Профілактика порушень усного мовлення у дітей молодшого шкільного віку, порушень писемного мовлення. Організація пропедевтичних занять.

2. Логопедична робота з профілактики порушень читання і письма в учнів з обмеженими можливостями здоров'я на фонетичному рівні дислексії і дисграфії.

6

Розвиваючий

1. Удосконалення рухів сенсомоторного розвитку: розвиток дрібної моторики кистей пальців рук; розвиток артикуляційної моторики.

2. Корекція окремих функцій психічної діяльності: розвиток зорового сприйняття і впізнавання, зорової пам'яті та уваги, слухової уваги і пам'яті, просторових уявлень орієнтацій, уявлень про час, фонетико-фонематичних уявлень. Формування узагальнених уявлень про властивості предметів (колір, форма, величина). Розвиток формування звукового аналізу.

3. Розвиток різних видів мислення.

4.Розвиток мовлення: фонематичних процесів, артикуляційної моторики, мовного дихання; постановка та автоматизація дефектних звуків. Формування зв'язного мовлення, навичок побудови зв'язного висловлювання, монологічного та діалогічного мовлення.

 

Просвітницький блок

 

Мета: організація освітньої діяльності дітей з  урахуванням їх особливих  потреб, заданих характером порушенням їх розвитку.

Відповідальні: класні керівники, вчителі - предметники, вихователі.

Форми діяльності класного керівника:

1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів та їх врахування під час організації освітньої діяльності.

2. Контроль за психофізичним станом дитини в динаміці навчального дня, тижня, чверті, року з метою попередження виникнення перевтоми.

3. Вивчення та використання в роботі рекомендацій фахівців.

4. Збір інформації про літній відпочинок учнів.

5. Вивчення житлово-побутових умов дітей.

6. Збір інформації про зайнятість учнів у позаурочний час.

7. Забезпечення участі дітей з обмеженими можливостями здоров'я, незалежно від рівня порушень їх розвитку, у проведенні виховних, культурно-розважальних, спортивно-оздоровчих та інших заходах, що проводяться в НВК та за його межами.

8. Відвідування дитини за місцем проживання (за необхідністю).

9. Спільна діяльність класного керівника з учителями-предметниками.

10. Робота з батьками.

11. Створення умов, що сприяють розвитку індивідуальності учнів.

12. Сприяння в організації літнього відпочинку.

Форми діяльності вчителя-предметника, вихователя.

1. Організація і проведення фізхвилинок (валеопауз)  на кожному уроці (занятті) з метою зняття втоми.

2. Створення спеціальних завдань навчання, орієнтованих на особливі освітні потреби учнів (вихованців)  з обмеженими можливостями здоров'я (використання спеціальних методів, прийомів, засобів навчання, спеціальних освітніх програм).

3. Диференційоване і індивідуалізоване навчання дітей з урахуванням специфіки порушення розвитку.

4. Організація роботи щодо попередження перевантаження учня в навчальній діяльності, пов'язаній з виконанням домашніх робіт,  письмових робіт.

5. Залучення учнів до участі в позакласних заходах, спрямованих на інтелектуальний розвиток.

6. Здійснення загальної фізичної підготовки, відповідно до визначеної групи занять фізкультурою, задоволення потреби  в руховій активності.

7. Спостереження за учнями в процесі навчальних занять та під час спілкування з однолітками.

8. Залучення дітей з обмеженими можливостями здоров'я за дозволом медичних працівників та згодою батьків в спортивні заходи та секції відповідно до  їх потреб та можливостей.

 

Оздоровчий блок

 

Мета: створення здоров'язберігаючого  середовища для формування ефективної системи психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Відповідальні: заступник директора, медичні працівники шкільного та дошкільного підрозділів.

Форми діяльності.

1. Дотримання температурного  режиму, нормативів освітленості в приміщеннях.

2. Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в НВК. Підтримка чистоти, затишку  та комфортних умов.

3. Організація здорового, вітамінізованого, різноманітного харчування.

4. Медичне обстеження. Проведення профілактичних щеплень (за згодою батьків).

5. Забезпечення навчальних кабінетів, приміщень  меблями відповідно до зросту учнів, вихованців.

6. Сприяння в проходженні медико-соціальної експертизи ПМПК.

7. Навчання батьків, педагогів основам спеціальних знань за доглядом, вихованням дітей з особливими освітніми потребами.

      Результатом супроводу є досягнення дитиною з особливими освітніми потребами позитивних показників стану здоров`я для засвоєння освітньої програми.

 

V. Очікувані результати реалізації  моделі психолого-педагогічного супроводу

 

   Реалізація Моделі психолого-педагогічного супроводу дозволить:

Ø  Реалізувати особистісний, професійний потенціал, підвищити рівень мотивації та професійної майстерності педагогів.

Ø  Забезпечити можливість розвитку та освіти дітей за індивідуальними траєкторіями, виходячи з їх здібностей та можливостей.

Ø  Застосовувати в навчанні дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, більш ефективні методи і підходи  педагогічної науки і практики.

Ø  Підвищення психолого-педагогічної компетенції батьків у питаннях виховання, розвитку та навчання дітей з які потребують особливої педагогічної уваги.