Синельниківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

   

Методична робота

Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами НВК в 2017-2018 н.р.

 

       На виконання нормативно-законодавчих актів в галузі освіти, відповідно до Концепції Нової української школи, наказу міського відділу освіти Синельниківської міської ради від 06.09.2017 №205 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів в межах освітнього округу в 2017-2018 н.р.»,  річного плану роботи НВК на 2017-2018 н.р. та з метою здійснення безперервного підвищення професійного рівня педагогів НВК

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Спрямувати діяльність НВК на удосконалення системи навчання та виховання соціальної компетентності особистості відповідно до Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міського проекту «Формування соціальної компетентності особистості як важлива умова громадянського суспільства» та науково-методичної проблеми НВК «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».
  2. Визначити  наступні пріоритети в організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами НВК в 2017-2018 н.р.:

-          реалізація Концепції Нової української школи, впровадження  нових Державних стандартів початкової загальної освіти, основної загальної середньої освіти, оновлення навчальних програм через надання якісних освітніх послуг, навчання та виховання здорової, здібної, творчої особистості юних громадян України;

-          надання освітніх послуг дітям, які потребують особливої педагогічної уваги (індивідуальне навчання, інклюзивне навчання, спеціальний клас);

-          впровадження проектно-цільового управління навчальним закладом;

-          підвищення методичного та професійного рівня педагогів закладу в рамках реалізації проектів «Ефективний педагог», «Шляхи до педмайстерності», «Підвищення рівня мотивації учнів до навчання»;

-          удосконалення співпраці педагогічного, учнівського колективів та батьківської громадськості;

-          продовження роботи «Школи молодого вчителя»;

-          надання освітніх послуг допрофільного та профільного навчання – філологічний напрям профіль українська філологія;

-          впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

-          продовження роботи над забезпеченням наступності між дошкільною та шкільною ланками освіти в рамках реалізації програм «Сходинки до школи»;

-          впровадження елементів ППД вчителя правознавства Сіроух Г.О., вихователя Даниленко Л.О.;

-          поповнення педагогами власних сайтів, блогів методичними наробками;

-          активізація друку педагогами власних методичних робіт у фахових виданнях;

-          впровадження програм «КУРС. Школа», «КУРС. Дошкілля»;

-          впровадження міжнародного проекту «Школа проти СНІДу»;

-          впровадження  соціально-педагогічних проектів «Здорове дозвілля – складова здорового способу життя», «Добро починається з тебе», «Всі ми – Україна»;

-          підвищення ролі національно-патріотичного,  військово-патріотичного виховання у системі виховної роботи НВК.

  1. Затвердити:

-          структуру організації науково-методичної роботи:

 

Форми методичної роботи

Склад

1

Методична рада

Величко І.В., Сіроух Г.О., Матвєєва О.В., Даниленко Л.О., Ходаковська В.Р., Мусіхіна К.О., Ходаковський В.В., Кіпрова Н.О., Куренкова Т.Л., Нестеренко Л.В., Красько І.І., Нежуріна О.Ю., Фещенко О.В.

2

Психолого-педагогічний семінар

 

Гавриленко Т.В. ( керівник ),

педагогічний колектив.

3

Творча лабораторія:

Творча група  №1: «Шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес»

Нежуріна О.Ю. (керівник), Ходаковська В.Р., Ходаковський В.В., Кіпрова Н.О., Куренкова Т.Л., Нестеренко Л.В., Мусіхіна К.О., Фещенко О.В.

4

Творча група №2:  «Шляхи забезпечення наступності в  навчально-виховній роботі дошкільного підрозділу закладу та початкової школи»

Красько І.І., (керівник ),

Даниленко Л.О., Вічева О.П., Фещенко О.В., Кіпрова Н.О., Вєдєрнікова Г.В.

5

Творча група №3: «Робота по впрова-дженню Міжнародного проекту «Школа проти СНІДу»

Казакова А.А. (керівник ), Мороз Т.К., Баталова Р.М., Фатіхова Т.Ф., Сивоконь Е.П., Шаптала С.М., Біленко І.В.

6

Керівник методичного кабінету

Величко І.В.

7

Методичні об'єднання НВК:

* початкових класів;

*вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

*вчителів природничо-математичного циклу;

 *вчителів естетично-розвиваючого циклу;

* вихователів ДНЗ

Керівники:

Кіпрова Н.О.

Ходаковська В.Р.

 

Мусіхіна К.О.

 

Ходаковський В.В.

 

Фещенко О.В.

8

«Школа молодого вчителя»

Халявка І.О., Фатихова Т.Ф., Кравець Л.С., Сальнікова Н.Ю., Вєдєрнікова Г.В.

 

  1. Призначити наставниками до молодих вчителів:

      Сивоконя Е.П. до Халявки І.О.,

      Баталову Р.М. - Фатихової Т.Ф.,

      Никоненко М.С.- Кравець Л.С.,

      Сивоконь О.В.- Сальнікової Н.Ю.,

      Куренкову Т.Л.- Вєдєрнікової Г.В.

  1. Продовжити роботу консалтингового центру з проблеми  «Забезпечення наступності в  навчально-виховній роботі дошкільного підрозділу закладу та початкової школи».
  2. Призначити керівником консалтингового центру вчителя початкових класів Красько І.І.

7.   Провести:

-          методичний звіт керівників методичних об'єднань, творчих груп   (травень 2018 р.);

-          захист науково-дослідницьких робіт (квітень 2018 р.);

-          педагогічні ради за темами: «Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на мотивацію навчання учня», «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес: проблеми і шляхи їх вирішення».

         -     психолого-педагогічні семінари:

1.Проблемно-аналітичний стіл «Проблеми і пошук ефективних форм   морально-етичного  виховання  школяра» в рамках експериментальної програми «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку».

2.Тренінг «Шляхи подолання неуспішності учнів» в рамках проекту «Ефективний педагог».

Жовтень 2017р.

1. Нетворкінг «Система управління часом педагога. Причини дефіциту часу».

2. Тренінг «Робота з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги» в рамках реалізації проекту «Підвищення рівня мотивації учнів до навчання».

Грудень 2017 р.

1. Педагогіко-методичний ринг «Робота з дітьми девіантної поведінки та з дітьми «групи ризику» в рамках реалізації проекту «Підвищення рівня мотивації учнів до навчання».

2. Тренінг «Соціальна адаптація учнів інклюзивної освіти»

                                                                   Лютий 2018 р.

1. Прес-діалог «Формування етичних норм як інструменту соціально-психологічного впливу на розвиток відповідальної поведінки учнів».

2. Тренінг «Ефективні форми розвитку соціальної компетентності учнів».                                                                                             

                                                                    Квітень 2018 р.

        7. Контроль за виконанням даного наказу покладається на заступника директора з НВР  

 

 

Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами НВК в 2016-2017 н.р.

 

       На виконання нормативно-законодавчих актів в галузі освіти, керуючись Положенням про районний (міський) методичний кабінет, Національною стратегією розвитку освіти України на період до 2021 р., річного плану роботи НВК на 2016-2017 н.р., з метою здійснення безперервного підвищення післядипломної освіти педагогічних кадрів в умовах забезпечення якості змісту освіти, формування інноваційної культури в професійній діяльності педагогів НВК,  робота педколективу в 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міського проекту «Формування соціальної компетентності особистості як важлива умова громадянського суспільства» та науково-методичної проблеми НВК «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

        Згідно плану роботи НВК протягом навчального року працювала педагогічна та методична ради педагогічною радою розглядались питання: «Використання ІКТ під час навчально-виховного процесу як один із засобів інтенсифікації навчання в аспекті освіти для сталого розвитку», «Розвиток та формування соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку та соціально-відповідальної поведінки учнів, вихованців, педагогів і батьків», «Організація профільного навчання на 2017-2018 н.р.».

 Проведено 5 засідань методичної ради, на яких розглядались питання: «Обговорення результатів моніторингу методичної роботи за 2015-2016  н.р.», «Затвердження планів роботи методичних об’єднань, творчої лабораторії, методичного кабінету», «Розробка плану заходів щодо підготовки педагогічної ради «Використання ІКТ під час навчально-виховного процесу як один із засобів інтенсифікації навчання в аспекті освіти для сталого розвитку», проведено нетворкінг «Педагогіка-справа мотивованих», аукціон педагогічних ідей «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості (в рамках експериментальної програми)», «Про проведення та результативність І етапу предметних олімпіад», педагогічний ринг «Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі», «Про хід організації профільного навчання у НВК на 2017-2018 н.р.», «Розробка плану підготовки педагогічної ради «Розвиток та формування соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку та соціально-відповідальної поведінки учнів, вихованців, педагогів і батьків», «Хід підготовки звіту творчих груп, творчої лабораторії, керівників м/о, наставників молодих педагогів», «Стан науково-дослідницької роботи шкільного товариства «Наука», «Про хід вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду роботи вчителів НВК», «Розробка проекту рішення педради з  роботи педколективу над науково-методичною темою у 2016-2017 н.р.», «Затвердження матеріалів до проведення анкетування та діагностування педпрацівників», «Підсумки роботи методичного кабінету та методичних підрозділів у  2016-2017 н. р.».

        Проведені 4 засідання психолого-педагогічного семінару, на яких педагоги провели педагогічний ринг «Компетентність педагога в становленні соціально-адаптованого учня, вихованця», дослідження у фокус-групах «Нетрадиційні форми організації навчальних занять у школі та дошкільному підрозділі» (в рамках проекту «Сходинки до школи»), ділову гру «Тайм-менеджмент (система управління часом) педагога. Методи тайм-менеджменту», аукціон ідей «Учбова мотивація і методи підвищення пізнавальної активності учнів», презентацію «Особливості випереджаючої освіти для сталого розвитку на сучасному етапі», нетворкінг «Розвиток творчого потенціалу вчителя під час реалізації принципу наступності», тренінги «Сучасні взаємини в системі «вчитель-учень», «Грані індивідуалізації дитячої особистості», «Як запобігти небажаній поведінці та шкідливим звичкам учнів», «Шляхи запобігання агресії та насильству». Розроблені рекомендації для роботи педагогів. Набуті знання допоможуть їм у безперервному зростанні рівня педагогічної майстерності  та самоосвітньої діяльності.

Діяв консалтинговий центр із «Забезпечення наступності в  навчально-виховній роботі дошкільного підрозділу закладу та початкової школи» та реалізації проекту з наступності «Сходинки до школи», в рамках якого проведені спільні методичні та виховні заходи, здійснено взаємовідвідування занять у дошкільному підрозділі та уроків у початковій школі, батьківські збори для батьків ДНЗ з участю педагогів ЗНЗ.

Творчою групою «Шляхи реалізації міжнародного проекту «Школа проти СНІДу» розроблені методичні рекомендації, буклети, бюлетені, які допоможуть педагогам у реалізації завдань зі здійснення  міжнародних превентивних програм.

Творча лабораторія, яка працювала над реалізацією експериментальної програми закладу «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес», розглянула питання:

-                     «Наскрізне навчання як форма інтеграції освіти для сталого розвитку у зміст навчальної діяльності»;

-                     «Введення спецкурсів освіти для сталого розвитку у навчально – виховний процес як ефективність засвоєння змісту випереджаючої освіти».

            Протягом року нею створено (розроблено):

-                     модель сучасного уроку, заняття, виховного заходу з наскрізного навчання освіти для сталого розвитку;

-                     аналіз уроку, заняття, виховного заходу з наскрізного навчання освіти для сталого розвитку;

-                     модель вчителя–наставника в інтересах сталого розвитку та соціально-відповідальної поведінки;

-                     Положення про проведення конкурсу методичних розробок з питань інтегрування випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес за тематикою експерименту;

-                     скринька методичних ідей по організації  та проведенню Тижня сталого розвитку в НВК.

Упродовж 2016-2017 навчального року працювали методичні об'єднання НВК: класних керівників (Куренкова Т.Л., Нестеренко Л.В.), початкових класів (керівник Кіпрова Н.О.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Ходаковська В.Р.), вчителів природничо- розвиваючого циклу (керівник Мусіхіна К.О.), вихователів дошкільного підрозділу (керівник Фещенко О.В.), засідання яких відбувались згідно планів та термінів. Звіти керівників методичних обєднань, творчих груп та творчої лабораторії були заслухані на методичному турнірі «Знаю, вмію, дію».

           Молоді педагоги Красько І.І., Герасименко Н.С., Халявка І.О., Сальнікова Н.Ю., Михалко Є.В. цей рік працювали над підвищеням професійного рівня в школі наставництва з Куренковою Т.Л., Баталовою Р.М., Сивоконем Е.П., Сивоконь О.В., Никоненко М.С.

          Педагоги НВК у цьому році стали учасниками різних методичних заходів. Поділились власним досвідом на міських семінарах-практикумах Мусіхіна К.О., Нестеренко Л.В., Ходаковський В.В., Красько І.І., Ходаковська В.Р., Гавриленко Т.В. Вчитель української мови та літератури Ходаковська В.Р. провела майстер-клас для педагогів міста.  Красько І.І. долучилась до участі у Всеукраїнському конкурсі «Сталий розвиток» і стала його призером, Баталова Р.М. – у конкурсі вчительських блогів. Даниленко Л.О. – учасник 9 Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій.

  Даниленко Л.О. та Буць О.О. розробили та подали для розгляду науково-методичною радою КВНЗ «ДОІППО» методичні розробки «Система ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній та управлінській діяльності сучасного ДНЗ», «Використання народознавчого матеріалу для розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови», які були схвалені на засіданні в лютому 2017 р. Упродовж навчального року здійснювалось впровадження елементів їх ППД у роботу педагогів НВК.

           У цьому навчальному році атестовані 8 педагогів, з яких 3 підтвердили свою кваліфікаційну категорію (Сіроух Г.О., Ходаковська В.Р., Сивоконь О.В.), 5 підвищили: Фещенко О.В. встановлено 9 тарифний розряд, Красько І.І., Матвєєвій О.В. присвоєно другу кваліфікаційну категорію, Даниленко Л.О., Баталовій Р.М. – вищу кваліфікаційну категорію, 2 педагогам Ходаковській В.Р., Баталовій Р.М. присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

  Упродовж року педагогічним колективом впроваджувалися у навчально-виховний процес елементи передового педагогічного досвіду вчителя правознавства Сіроух Г.О. з теми «Формування в учнів умінь і навичок правової і громадянської компетентності на уроках правознавства».

НВК взяв участь у конкурсі тематичних номінацій Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2017», на якій презентували експериментальну програму «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» та шляхи реалізації її через варіативну частину навчального плану з матеріалами педагогів Сіроух Г.О., Матвєєвої О.В., Казакової А.А., Сивоконя Е.П., Ходаковської В.Р., Ходаковського В.В., Гавриленко Т.В., Нежуріної О.Ю. та нагороджений дипломом за  презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти.

         Робота Баталової Р.М. «Використання ІКТ у проектній діяльності як складова інноваційного розвитку педагога та формування комунікативних навичок учнів на уроках англійської мови» надрукована у науково-методичному альманасі «Нива знань» (спецвипуск, 2016 р.).

Нежуріна О.Ю., Ходаковська В.Р., Баталова Р.М. діляться власним досвідом роботи та розміщують методичні розробки на сайтах «Все для вчителя» (Баталова Р.М.), «СУПЕР.УРОК.UA» (Нежуріна О.Ю., Ходаковська В.Р.).

Заступник директора з навчально-виховної роботи Величко І.В. та завідуюча ДНЗ Даниленко Л.О. стали учасниками обласної науково-практичної конференції «Роль навчальних моніторингів у формуванні всебічно-розвиненої особистості учасника навчально-виховного процесу», вчителі Ходаковська В.Р. та Нежуріна О.Ю. – Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія,  теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», їх матеріали розміщені в Матеріалах конференцій.

       Баталова Р.М. взяла участь у конкурсі дистанційного курсу з англійської мови та стала учасницею 6 вебінарів.

      Вчитель історії Герасименко Н.С. нагороджена дипломом за підготовку учасниці обласної конференції з національно-патріотичного виховання «Україна починається з тебе».

За 2016-2017 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли вчителі Кіпрова Н.О., Куренкова Т.Л., Сіроух Г.О., Матвєєва О.В., Красько І.І., Біленко І.В., Герасименко Н.С.– тренерів «Інтел. Навчання для майбутнього», Ходаковський В.В. – за індивідуальним планом з трудового навчання, Халявка І.О. – вчителів інформатики, які готують учнів до олімпіади з інформаційних технологій, Баталова Р.М., Ходаковська В.Р. - тренінгові за програмою «Я – моє здоровя, моє життя».

Впровадження в навчально-виховний процес нових ефективних технологій навчання та виховання прослідковувались під час проведення  відритих  уроків та заходів   в рамках предметних тижнів, тижнів педагогічної майстерності, що дало змогу проаналізувати методи роботи кожного вчителя, надати рекомендації із запровадження нових форм проведення уроків, заходів. Педагоги володіють сучасними формами  і методами здоров′єзберігаючого, особистісно-зорієнтованого, інтерактивного, проблемного, критичного навчання, інформаційно-комунікаційною технологією.

Проте   простежуються   певні   недоліки:   не   раціонально використовується час, не всі вчителі середньої, старшої школи проводять фізкультхвилинки, не достатньо використовують ІКТ. Крім того, низька кількість серед педагогів учасників обласних, Всеукраїнських міжнародних конкурсів, конференцій, друку методичних розробок у фахових виданнях.

Таким чином, із пріорітетних напрямків, які були визначені на початок навчального року, продовжимо працювати над:

-                   наданням якісних освітніх послуг, навчання та виховання здорової, здібної, творчої особистості юних громадян України;

-                   впровадженням  нових Державних стандартів початкової загальної освіти, основної загальної середньої освіти;

-                   впровадженням проектно-цільового управління навчальним закладом;

-                   підвищенням методичного та професійного рівня педагогів закладу;

-                   впровадження інклюзивного, індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами;

-                   впровадженням педагогіки співробітництва педагогічного, учнівського колективів та батьківської громадськості;

-                   наданням освітніх послуг допрофільного та профільного навчання – філологічний напрям профіль українська філологія;

-                   впровадженням інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

-                   продовженням роботи над експериментальною проблемою закладу;

-                   забезпеченням наступності між дошкільною та шкільною ланками освіти в рамках реалізації програм «Сходинки до школи», «Крок до школи»;

-                   впровадженням елементів ППД вчителя правознавства Сіроух Г.О., вихователя ДНЗ Даниленко Л.О.;

-                   удосконаленням педагогами власних сайтів, блогів та розміщення на них онлайнових ресурсів;

-                   активізацією друку педагогами власних методичних наробок у фахових виданнях;

-                   впровадженням програм «КУРС. Школа», «КУРС. Дошкілля»;

-                   впровадженням міжнародного проекту «Школа проти СНІДу»;

-                   впровадженням  соціально-педагогічних проектів «Здорове дозвілля – складова здорового способу життя», «Твори добро», «Добро починається з тебе», «Всі ми – Україна», «Я - патріот»;

-                   підвищенням ролі національно-патріотичного,  військово-патріотичного виховання у системі виховної роботи НВК.

Виходячи з вище зазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 

     1. Педагогічному колективу НВК у новому 2017-2018 навчальному році продовжити роботу:

1.1. Над реалізацією науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві», міського проекту «Формування соціальної компетентності особистості як важлива умова громадянського суспільства».

     1.2. Продовжити роботу закладу над здійсненням експериментальної програми «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес».

     1.3. Продовжити роботу консалтингового центру з проблеми  «Забезпечення наступності в  навчально-виховній роботі дошкільного підрозділу закладу та початкової школи».

    2. Керівнику психолого-педагогічного семінару Гавриленко Т.В.: спланувати роботу  психолого-педагогічного семінару на 2017-2018 н.р.

                       До 18.06.2017 р.

    3. Керівникам методичних об`єднань Ходаковській В.Р., Ходаковському В.В., Фещенко О.В., Мусіхіній К.О., Кіпровій Н.О.

3.1. Провести діагностування педагогів та на його основі спланувати роботу  методичних підрозділів  у 2017-2018 н.р.

                      До 18.06.2017 р.

3.2. Долучати педагогів до участі обласних, Всеукраїнських міжнародних конкурсів, конференцій, друку методичних розробок у фахових виданнях.

                     Протягом року.                                     Відп.: члени педколективу.

    4. Керівнику творчої лабораторії Нежуріній О.Ю.: розробити план роботи на наступний етап експериментальної програми.

                      До 18.06.2017 р.

    5. Забезпечити реалізацію пріоритетних напрямків роботи навчального закладу у співпраці з учнями, вихованцями та батьками.

                     Протягом року.                                     Відп.: члени педколективу

6. Контроль за виконанням даного наказу покладається на заступника директора з НВР