Синельниківський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"

   

Початкова школа

Проект

 «Школа молодого педагога»

 

 

«Справжнім учителем-вихователем

можна стати після кількох років роботи

в хорошому педагогічному колективі»

                                                                  А.С.Макаренко

 

Актуальність проекту:

Освітній процес на початку ХХІ ст. в Україні позначився значним реформуванням. Освіта сьогодні – це освіта для конкретної людини і людства взагалі. Через діяльність педагога відбувається становлення громадян як особистості і фахівця, зміцнюється інтелектуальний та духовний потенціал нації. Першорядним завданням учителя є створення умов для формування творчої, компетентної особистості,здатної реалізувати себе у суспільстві. Тому актуальним на сьогодні є формування в школі свідомого, творчого, всебічно обізнаного, компетентного молодого педагога, який би визнавав внутрішній світ джерелом особистісного зростання, був спроможним до повноцінного особистісного і професійного вдосконалення та становлення.

На початковому етапі педагогічної діяльності у кожного виникає чимало труднощів, що іноді навіть викликає сумніви щодо правильності вибору професії. Це відбувається тому, що молодий учитель не володіє арсеналом методов i прийомів, апробованих старшими колегами. З цією метою створюємо проект «Професійне становлення молодого педагога» і сподіваємося так спланувати свою роботу, щоподальше навчання та підібрані нами матеріали  стануть надійним дороговказом на початку великого шляху в особливу країну Педагогіку.

 

Головні мета і завдання проекту :

     -   навчити вчителя діяти, орієнтуватись у ситуації, шукати нові                            

         потрібні знання, правильно визначати мету дій відповідно до умов,       

         добираючи конкретні способи і засоби, відпрацьовувати і    

         вдосконалювати   їх і досягати мети;

-         продемонструвати, за яких умов навчально-виховний процес стає засобом розвитку дітей, перетворюється у людинотворчий – ознайомити з принципом конструювання такого підходу;

-         показати, що вчителю треба знати і вміти, щоб «вести дітей за собою», щоб забезпечувати дитині індивідуальну траєкторію її власного розвитку, до того ж все це одночасно з предметно-методичною діяльністю учителя;

-         створити максимально-сприятливі умови для підвищення   професійного рівня  вчителя для роботи в школі, активізації наукової та методичної діяльності педагога;

    -    допомагати  молодому вчителю у пошуку інформації, підтримувати,

         заохочувати його;

- розвивати життєві компетенції.

 

Цілі проекту:

- навчити вчителя працювати із основними нормативними документами, застосовувати знання на практиці;

- створити умови для ефективного науково-методичного супроводу діяльності молодого вчителя (моделі, алгоритми, рекомендації, настанови, схеми аналізу, розробки уроків, виховних заходів тощо);

-підняти рівень методологічної підготовки вчителя, мотивації в отриманні додаткових знань;

- спрямувати роботу молодого вчителя, знаючи свій предмет, на компетентність і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості і інтереси;

- сприяти розвитку їх комунікабельності,толерантності, творчості;

- робити належну корекцію роботи кожного вчителя;

- окреслити цілі педагогічного росту кожного вчителя.

  

Перелік заходів проекту.

Дляреалізації проекту «Професійне становлення молодого педагога» передбачається:

1. Створити наставницько-методичну групу;

2. Розробити навчальну програму дляреалізації цілей і завдань проекту,

3. Використовуючи нормативно-правові документи, навчально-методичну базу, навчити основних напрямів педагогічної діяльності, котpi можна творчо застосувати у схожих ситуаціях, що допоможе молодому вчителеві уникнути нaдмipниx труднощів i помилок у poбoтi;

4. Провести моніторинг результатів роботи молодих вчителів, виконати порівняльний аналіз за виробленими критеріями ефективності;

5. Зробити аналіз та узагальнення результатів, оформлення методичних матеріалів і даних моніторингових досліджень;

 6. Відзвітувати про результати роботи над проектом;

 7. Здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи.

 

Очікувані результати проекту:

Результатом реалізації проекту стане консолідація зусиль групи наставників та адміністрації школи для підвищення фахового рівня молодих вчителів школи, активізації розвитку їхніх творчих здібностей, формуванню навичок науково-досліднцької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями

 

Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)

 

 Методи реалізації проекту

-         робота групи наставників для визначення проблем та потенціалу  в роботі молодих вчителів;

-         підбір науково-методичної  бази , нормативних документів;

-         створення структури реалізації програми;

-         розробка навчальної програми та її поетапної реалізації;

-         проведення семінарів, тренінгів  для групи молодих вчителів;

-         стимулювання молодих вчителів для подальшого професійного росту.

 

Етапи реалізації проекту:

1.     Діагностико-прогностичний (І рік роботи)

2.     Теоретично- практичний (ІІ рік рботи)

3.     Результативний  (ІІІ рік роботи)

 

Проект «Школа молодого педагога»

Етапи реалізації проекту:

1.     Діагностико-прогностичний (І рік роботи)

2.     Теоретично- практичний (ІІ рік рботи)

3.     Результативний  (ІІІ рік роботи)

І рік навчання

№ п\п

Дата

засідання

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Вересень

1.     Знайомство із молодим учителем

2.     Ознайомлення із змістом, завданнями, метою проекту.

3.      Практикум  «Вивчення та виконання навчальних планів та програм», «Як вести журнал?»

4.     Методичне забезпечення навчального предмету

5.     Анкетування з метою вивчення потреб  і запитів молодого вчителя

м/о

Куренкова Т.Л.

Куренкова Т.Л.

 

Кіпрова Н.О.

Куренкова Т.Л.

 

 

2.

Жовтень

Питання для обговорення: 

1. Дискусія «Професійна компетентність педагога».

2.  Вимоги до поурочних планів;

3.  Що повинен знати вчитель про   перевірку зошитів, щоденників

4.   «Досвідчений учитель  – молодому» (відвідування та обговорення уроків)

 

м/о

Куренкова Т.Л.

Куренкова Т.Л.

 

Вчителі м/о

3.

Листопад

Питання для обговорення: 

1.Урок – як основна форма навчально-виховного процесу. Структура уроку.

2.Етичний кодекс педагога.

3.Тренінг «Труднощі в роботі, способи їх подолання»

4. Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням, виховних годин.

5. Аналіз та самоаналіз уроку.

 

Куренкова Т.Л.

 

Куренкова Т.Л.

Кіпрова Н.О.

Вчителі м/о

 

Куренкова Т.Л.

4.

Грудень

Питання для обговорення: 

1. Дидактичні принципи  як показник ефективності навчання.

2. Способи організації початку уроку.

3.Практикум «Виконання навчальних програм. Оформлення журналів»

4. Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

Куренкова Т.Л.

Куренкова Т.Л.

м/о

 

Вчителі м/о

5.

Січень

Питання для обговорення: 

1.Основні методи і форми роботи на уроці.

2. Виготовлення та використання наочності на уроках.

 

Куренкова Т.Л.

Вєдєрнікова Г.В

6.

Лютий

Питання для обговорення: 

1.Культура професійного спілкування

2.Дидактогенія – шкільний невроз.

3.Поради вчителю щодо підтримки дисципліни в класі.

4.Практикум «Домашнє завдання: його місце та значення в навчальному процесі».

5.  Відвідування та обговорення уроків наставника.

 

Куренкова Т.Л.

Варакута І.І.

Куренкова Т.Л.

Вчителі м/о

 

Вєдєрнікова Г.В

7.

Березень

Питання для обговорення: 

1.Методи й прийоми індивідуальної навчальної та виховної роботи

2. Організація роботи учнів з підручником

3. Практикум «Розв’язування ситуативних завдань з проблеми».

4. Відвідування та обговорення уроків , виховних заходів молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

Куренкова Т.Л.

 

Куренкова Т.Л.

Куренкова Т.Л.

Вчителі м/о

 

8.

Квітень

Питання для обговорення: 

1.Заочна (очна) екскурсія «Знай і використовуй на уроці».

2. Калейдоскоп педагогічних цікавинок.

3.  Відвідування та обговорення уроків, виховних заходів молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

Вчителі м/о

м/о

м/о

9.

Травень

Питання для обговорення: 

1.Методичні посиденьки. Підсумки роботи за рік.

2.Практикум «Підсумкове оцінювання»

 

м/о

Куренкова Т.Л.

 

ІІ рік навчання

№ п\п

Дата

засідання

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Вересень

Організація роботи наставника з молодим учителем для роботи над проектом.

1. Ознайомлення із планом роботи на рік.

2. Семінар-практикум  «Виконання навчальних програм», «Рекомендації до викладання навчальних предметів»

3. Індивідуальні консультації

4.Анкетування з метою вивчення потреб  і запитів молодого учителя

 

2.

Жовтень

Питання для обговорення: 

 1.До уроку готуватися усе життя.

 2. Мотивація – як головна передумова успішного навчання»

 3.Тренінг «Педагогічна ситуація»

 4. Педагогічний щоденник

 5. Майстер-клас наставників: відвідування уроків .

 

3.

Листопад

Питання для обговорення: 

1. Джерела конфліктів у системі «педагог-учень»

2.Практикум «Використання рольових ігор на уроках та виховних годинах»

3. Етикет учителя

4. Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

4.

Грудень

Питання для обговорення: 

1. Семінар: «Моделювання алгоритму організації навчальної діяльності в парах, групах».

2. Практикум «Розв’язування ситуативних завдань з проблеми».

3. Відвідування та обговорення уроків, виховних годин.

 

5.

Січень

Питання для обговорення: 

1.Оформлення методичного порадника «На допомогу молодому вчителю».

 

6.

Лютий

Питання для обговорення: 

1.Творчі завдання. Вчимо творчості.

2.Практикум «Розв’язування  завдань з проблеми».

3.Практикум «Етикет і культура мовлення»

4.Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

7.

Березень

Питання для обговорення: 

1.Семінар : «Як допомогти проблемній дитині»

2.Тренінги «Нестандартні ситуації»

3.Індивідуальні консультації

4. Відвідування та обговорення уроків , виховних заходів молодого учителя з наступним їх обговоренням.

 

8.

Квітень

Питання для обговорення: 

1.     Семінар-практикум: «ДПА . Що я знаю і повинен знати?»

2.     Тренінг «Педагогічна ситуація»

3.     Калейдоскоп педагогічних цікавинок.

 4. Відвідування та обговорення уроків, виховних заходів молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

9.

Травень

Питання для обговорення: 

1.Анкетування «Підведення підсумків роботи за рік. Визначення проблем, над вирішенням яких працюватимемо в наступному році»

 

 

ІІІ рік навчання

№ п\п

Дата

засідання

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Вересень

Організація роботи наставника з молодим учителем для роботи над проектом.

1.Ознайомлення із планом роботи на рік.

2. Семінар «Рекомендації до викладання навчальних предметів»

3.Індивідуальні консультації

4.Анкетування з метою вивчення потреб  і запитів молодого учителя

 

2.

Жовтень

Питання для обговорення: 

 1.Вичення досвіду метрів педагогічної справи (В.О.Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі)

2. Семінар : «Групові форми організації навчання як основний напрям реалізації особистісно-орієнтованого підходу до викладання навчальних дисциплін»

3.Тренінг «Педагогічна ситуація»

4. Майстер-клас наставника: відвідування та обговорення уроків

 

3.

Листопад

Питання для обговорення: 

1.  Вивчення досвіду метрів педагогічної справи (О.А.Захаренко, О.О.Дубровський)

2. Семінар-брифінг : «Впровадження нових освітніх технологій. Особистісно-орієнтоване навчання»

3. Семінар-практикум: «Оцінка як підкріплення успіху дитини»

4. Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

4.

Грудень

Питання для обговорення: 

1.     Вивчення досвіду метрів педагогічної справи (С.М.Лисенкова, І.П.Волков)

2. Семінар-брифінг : «Впровадження нових освітніх технологій. Розвиваюче навчання».

3.Практикум «Розвивальні завдання».

4. Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

5.

Січень

Питання для обговорення: 

1.Оформлення методичного порадника «На допомогу молодому вчителю»

 

6.

Лютий

Питання для обговорення: 

1. Вивчення досвіду метрів педагогічної справи (Є.М.Ільїн, Т.І.Гончарова, В.Ф. Шаталов)

2.Семінар-брифінг: «Впровадження нових освітніх технологій. Технологія критичного мислення»

3. Практикум «Етикет вчителя»

4.Відвідування та обговорення уроків молодого учителя з наступним їх обговоренням.

 

7.

Березень

Питання для обговорення: 

1. Вивчення ППД вчителів району.

1.Семінар-практикум : «Інтерактивні методи навчання. Різні моделі навчання: їх поєднання».

2.Індивідуальні консультації

3. Відвідування та обговорення уроків, виховних заходів молодого учителя з наступним їх обговоренням

 

8.

Квітень

Питання для обговорення: 

1.Творчий портрет молодого вчителя

2. Експрес-інтерв’ю з учнями та колегами молодого вчителя

3.Педагогічні вітання

 

9.

Травень

Питання для обговорення: 

1.Анкетування «Підведення підсумків роботи за рік. Визначення проблем, над вирішенням яких працюватимемо далі»